ทำดีมีชม2565

การร่วมทำโครงการ ทำดี มีชม ปี2565
โดยขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมกันมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้รับคำชื่นชม สูงสุด ประจำไตรมาศ
ซึ่งในรอบนี้ คุณอาหมัด จะแหน ซึ่งเป็น รปภ จาก CRN
ได้รับรางวัลบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 1,200 บาท
Visitors: 112,131