อบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

การอบรมจัดขึ้นวันที่ 23/9/2566
หัวข้ออบรม
1.อบรมการใช้ถังดับเพลิงและดับเพลิงเบื้องต้น
2.ระเบียบวินัยในการทำงาน
3.หน้าที่ปฏิบัติของแต่ละจุด
4.เรื่องการแต่งกายของ รปภ.

Visitors: 112,129