ทำดีมีชม2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 หน่วยงานไอคอนสยาม
การจัดมอบรางวัล ภายใต้โครงการทำดีมีชม Step ที่3 ประจำปี 2566 โดยเชิญพนักงานที่ได้รับคำชม
ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน โดยปีนี้พนักงาน CRN ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 53 คน
งานนี้ขอชมเชย พันเอกเจริญและทีมพนักงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรักษาคุณภาพการบริการที่ดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ
#คณะผู้บริหารCRN
Visitors: 112,131